Příspěvky

Jak se v době pandemie pracuje sociálním pracovníkům a pracovnicím? „Učíme se za pochodu,” říká Mgr. Bc. Jana Klinecká, vedoucí oddělení Sociální péče Magistrátu hlavního města Prahy (2.díl)

Jak se v době karanténních opatření řešily situace, kdy byly děti u přechodných pěstounů už v procesu předávání do náhradních rodin (osvojitelských, dlouhodobých pěstounů)?
Snažili jsme se o to, aby co nejrychleji došlo k předání dětí do náhradních rodin. Musím říct, že máme v naprosté většině případů velmi osvícené pěstouny na přechodnou dobu. Jsou to opravdu úžasní lidé, takže oni se nebránili různým alternativám řešení. Nebylo výjimkou, že s dětmi po předání udržovali kontakt ve formě videohovorů, skypů - prostě všeho možného, tak, aby to dobře fungovalo. Samozřejmě je to individuální, ale ve všech případech se nám, myslím, dobře podařilo zrychlit ten proces předání. Je to krátká doba na nějaké hodnocení, ale zatím se zdá, že vše proběhlo dobře. Zkrátka nám všem nezbylo, než se nouzovému stavu přizpůsobit.
Hodně to také bylo o doprovázejících organizacích, které také odvedly velký kus práce. Naslouchali jsme jim a zároveň i pěstounům a osvojitelům. Vnímali jsme, jak to kdo cítí, …

Jak se v době pandemie pracuje sociálním pracovníkům a pracovnicím? „Učíme se za pochodu,” říká Mgr. Bc. Jana Klinecká, vedoucí oddělení Sociální péče Magistrátu hlavního města Prahy (1.díl)

Deset způsobů, jak pomoci dětem s obavami z koronaviru

,,Vyrobte si s dětmi denní rozvrh," doporučuje Alžběta Hlásková

Děti, které mají v anamnéze žloutenku typu C, mají prognózu na plnohodnotný kvalitní život