Aby škola nebolela. 10 tipů, jak zvládnout školní rok v klidu a pohodě

My dospělí jsme pro děti důležitými průvodci velkými změnami, které škola po prázdninách přináší. Obzvlášť pro děti v náhradní péči mohou být nové prostředí a povinnosti stresující.

Co můžeme udělat pro to, aby naše dítě škola bavila a nevypěstovalo si vůči vzdělávání averzi?


1. Nedělejme ze školy strašáka.

Motivujme dítě, že se zdokonalí v tom, co ho baví.

2. Zapomeňme na otázku, „co bylo ve škole?“.

Naslouchejme dítěti. Ptejme se, jak se mělo, nikoli „co bylo ve škole“. Kritizujme maličko a s citem.

3. Chvalme, jak nejvíce to jde.

Povzbuzujme dítě. Pokud něco nezvládá, najděme společně něco jiného, co mu opravdu jde a v čem je dobré. Dejme dítěti možnost zažít pocit úspěchu.

4. Nepřetěžujme.

Nepodceňujme domácí přípravu, ale také dítě nepřetěžujme. Bude zpočátku možná unavené. Mezi úkoly proto dělejme přestávky. Domácí příprava by se měla stát denním rituálem, který bude příjemný pro rodiče i dítě.

5. Nechme prostor na hru.

Mějme na paměti, že malé dítě musí mít svůj prostor pro hraní a setkávání s kamarády. Nezahlcujme ho dlouhou domácí přípravou a velkým množstvím kroužků. Přirozená hra a svět fantazie rozvíjejí myšlení.

6. Nesrovnávejme.


Věty typu „Ty jsi ale nešika, po kom ty jsi!“, „Podívej se na Janičku, jak je šikovná!“ a další podobné raději spolkněme.

7. Učme dítě samostatnosti a zodpovědnosti.

Dítě by mělo zvládnout sebeobsluhu (obléct se, najíst), uklidit si hračky a přiměřeně pomoci s úklidem. Při přípravě aktovky a systémem domácí přípravy se však bez naší pomoci neobejde.

8. Nepomlouvejme paní učitelku.

Nemluvme před dítětem o paní učitelce negativně. Váš názor na fungování školy nesmí narušit vztah mezi dítětem a učitelkou. Důvěřujme svému dítěti, ale také prověřujme, zda se vše událo tak, jak nám říká. Méně si s učiteli dopisujme a více mluvme. Nebojujme, ale spolupracujme.

9. Chraňme dítě před šikanou.

Mluvme s dítětem o tom, co si k němu mohou ostatní dovolit a co už v pořádku není. Vhodná je také sexuální výchova, samozřejmě vždy s ohledem na rozumové schopnosti dítěte.

10. Posilujme vztah s dítětem.

Buďme dítěti vždy nablízku a ujišťujme ho, že ho máme stále stejně rádi, ať přinese jedničku nebo pětku.


Mgr. Petra Kučerová a Mgr. Věra Malesaková, doprovázející pracovnice Dobré rodiny

____________________

Jsou děti, které se ze školy nevrací domů, ale do ústavu. Přemýšlíte, jestli byste jim neuměli darovat rodinu právě vy? Moc rádi vám představíme víc o náhradním rodičovství, napište nám do komentářů e-mail nebo se ozvěte na mamdotaz@dobrarodina.cz!


____________________

Jste pěstouni? Rádi vás přivítáme na našich seminářích, kde se společně snažíme porozumět dětem ještě lépe.

Kniha jako prostředek k rozvoji dítěte (20. září 2017, Most; 5. října 2017, Děčín; 18. října 2017, Teplice)
Učíme děti zacházet s penězi (22. září 2017, Přerov; 7. listopadu 2017, Přerov)
Budování pozitivních vazeb u dětí v náhradní péči (27. září 2017, Ostrava)
Proč nás děti zlobí (4. října 2017, Teplice)
Umění odpočívat (4. října 2017, Sokolov)
Stabilita dítěte v náhradní rodinné péči (7. října 2017, České Budějovice)
Pěstounem zvesela (18. října 2017, Most)
Trable v dospívání (8. listopadu 2017, Teplice)
Sexualita našich svěřených dětí a jak si s ní poradit (21. listopadu 2017, Praha)

Další nabídku seminářů napříč celou republikou najdete na akce.dobrarodina.cz. Nabízíme i sdílecí kluby pěstounů (pro termíny klikněte na obrázek).


Komentáře