Jaká jsou skutečná rizika přijetí dítěte od matky závislé na alkoholu?

Adopcí žiju. Jsem dvojnásobná adoptivní máma a taky autorka blogu Adopce do naha. Proto mě nadchla výzva, která ke mě přišla ve formě možnosti ptát se otevřeně na témata týkající se adopce odborníků na slovo vzatých...


Prvné téma, které jsem s velkou zvědavostí ráda zpracovala je: "Jaká jsou skutečná rizika přijetí dítěte od matky závislé na alkoholu?"


Uvažujete o adopci dítěte, jste v procesu nebo už čekáte na kouzelný telefon? Rovnáte si v hlavě, jak se postavit k toleranci alkoholu konzumovaného matkou v těhotenství? Nechcete čekat roky a zároveň k riziku přistoupit odpovědně? Pak je tento článek přímo pro vás!
 

Konzumace alkoholu v těhotenství má na vývoj plodu negativní vliv, který je podložen výzkumy. Velmi však záleží na množství a frekvenci, s jakou matka alkohol konzumovala. Velké procento dětí se totiž rodí zcela zdravých nebo s minimálními následky. 


O této problematice jsem měla možnost mluvit s Alžbětou Hláskovou, která o takové děti pečovala jako pěstounka na přechodnou dobu a v rámci své práce metodičky sledovala také vývoj těchto dětí v dalších rodinách.

Určité procento dětí si nese následky alkoholu ve formě FAS (fetálního alkoholového syndromu). Co je to FAS?

Jedná se o soubor příznaků, které se objevují u dětí matek, které v těhotenství konzumovaly větší množství alkoholu. Přesné množství alkoholu způsobující FAS ovšem dosud není jasné.

Alkohol (přesněji ethanol) je schopen překračovat placentální bariéru a vstoupit do těla vyvíjejícího se plodu. Může zpomalovat růst plodu a snižovat porodní hmotnost, způsobuje vývojové vady v obličeji, poškozuje dále zejména nervovou tkáň (mozek), což může mít za následek vážné poruchy osobnosti a chování.

Proto je moc důležité, aby maminky v těhotenství nekonzumovaly nadměrně alkohol a aby bylo dobře postaráno o děti, které FAS trpí, a nebyly na to samy.

Miminka s FAS trpí po porodu velmi často novorozeneckými abstinenčními příznaky. Na co by se měli náhradní rodiče připravit?

Dítě prožívá abstinenční příznaky podobně jako dospělý, který chce léčit svoji závislost. Je mu prostě hrozně zle. Představte si ráno po flámu. A to je jen slabý odvar toho, jak je těmto dětem. Jedná se třeba o neztišitelný pláč, nespavost, křeče, podrážděnost, problémy s dýcháním, problémy při krmení, průjem, neprospívání, zrychlená srdeční akce, nadměrné pocení, poruchy prokrvování kůže. 

Většinou příznaky po několika týdnech odezní. Občas to trvá ale i několik měsíců. Toto období je pro rodinu velmi náročné a je vždy velkou výhodou, když má podporu svého okolí.

Máš nějakou osobní zkušenost s péčí o děti, jejichž matky v těhotenství „pily“?

Pečovala jsem o několik takových dětí. Tyto děti si u nás prošly na začátku života a v prvních dnech a týdnech těžkými stavy abstinenčních příznaků. Nevím ale, co z toho bylo způsobeno alkoholem, co kouřením matek v těhotenství nebo jinými návykovými látkami. To se zjistit nedá.

Nejdůležitější tehdy bylo, abychom byli klidní my sami. Nádherné bylo vidět, že po odeznění největších abstinenčních příznaků se z těchto miminek začaly klubat úžasné a hlavně šťastné děti! To byla opravdová odměna.

ČÁST DRUHÁ

A projevil se u těchto dětí FAS? 

U některých dětí bylo na FAS podezření. FAS má určité typické změny fyziognomie v obličeji, sleduje se růst hlavičky i celkové prospívání a růst dětí. Všichni odborníci v těchto případech s napětím sledovali, jak bude probíhat psychomotorický vývoj dítěte a radovali se s námi z každého úspěchu. U některých dětí se podařilo díky velmi individualizované péči vývoj dorovnat.

Pokud je vývoj malého dítěte příznivý, zůstává i nadále otázkou, zda se časem na určité úrovni zastaví. Je už ale velká šance, že se nebude jednat o těžkou mentální retardaci. Dopředu se to těžko odhaduje. Nikdo neví, kolik alkoholu matka v těhotenství skutečně požívala, jak pravidelně, v které části těhotenství. Proto je potřeba přistupovat k vývoji dětí spíše s otevřeností a snahou zajistit co největší rozvoj potenciálu každého dítěte.

Vyprávěla jsi mi o jednom zajímavém příběhu…

Jsem ráda, že se na to ptáš! Právě tento příběh mě znovu poučil, že je potřeba k nějaké diagnóze, kterou dítěti dáme, přistupovat velmi obezřetně.

Dostali jsme do přechodné péče novorozence, který vykazoval velmi silné znaky FAS. V obličeji byl FAS typický. Měli jsme za to, že zde je tato diagnóza jistá. Až do chvíle, kdy jsem měla možnost vidět tatínka. To dítě mu bylo tak strašně podobné! To, co se zdálo být jednoznačný ukazatelem FAS, byla nakonec jen jednoznačná podoba s jeho otcem. Který byl mimochodem úplně normální, průměrně inteligentní chlap. Podobný příběh už mi vyprávělo několik přechodných pěstounek.

Pokud byl, FAS přece jen diagnostikován, jak takové dítě bude vypadat?

Záleží na tom, jaký stupeň FAS dítě má. Pokud navíc bylo dítě po narození umístěno v ústavu, pak se budou také projevovat známky citové deprivace a poruchy vytváření citového pouta, které jsou někdy těžko odlišitelné od projevů poruchy FAS. Typické bývá třeba vymizení rýhy nad rtem, tenčí horní ret, menší růst hlavičky, opožděný psychomotorický vývoj nebo řečové opoždění. 

Jaké to je dlouhodobě pečovat o dítě s FAS?

Je to náročné, to je potřeba říct. Budete asi hodně chodit po doktorech. Budete se s dítětem možná víc učit, obíhat učitele a připravovat ho více na všechny zkoušky. Někdy může být jediným problémem horší prospěch ve škole. Na druhou stranu některé děti s FAS mají těžké mentální postižení, problémové chování ve vztazích s lidmi, projevy vulgárního chování.

Máte-li touhu po dítěti, které má být úplně zdravé, pak asi dítě s FAS není pro vás. Takové dítě možná bude vybočovat z průměru vrstevníků, zejména v oblasti školní úspěšnosti. Budete-li tedy od dítěte očekávat víc, než vám může dát, bylo by to i pro něj těžké zažívat vaše zklamání. Pokud ale připouštíte, že byste zvládli i nějaký problém a netoužíte po samých jedničkách, pak by to stálo za zamyšlení. 

Jak se tedy rozhodnout, zda dítě s rizikem FAS přijmout?

Myslím, že je na místě zdůraznit, že s takovým dítětem můžete prožít krásné rodičovství. Pokud vám záleží především na tom, abyste měli doma šťastné dítě, které vás někam posune a ukáže Vám krásy světa úplně jinýma očima, může to být cesta pro vás!

Dostanete-li informaci, že byla matka alkoholička a dítě má v obličeji známky FAS, pak je také důležitý věk dítěte. Protože, pokud je dítěti víc než půl roku a vyrůstalo v dobrém rodinném prostředí přechodné pěstounské péče, můžete už vidět, jak se vyvíjí a zda hrozí těžká mentální retardace.

V dokumentaci to často vypadá mnohem hůř, než to je pak ve skutečnosti. Z dokumentace se může zdát, že dítě nezvládne pobyt mimo ústav. Ale když ho pak vidíte, může vás chytit za srdce a vy se rozhodnete, že to zkusíte zvládnout. Nebo rovnou zjistíte, že si na to netroufáte. Nebojte se tedy na takové dítě jet podívat. Pokud vyrůstalo u pěstounů PPPD, je na návštěvy zvyklé a vy se kvůli tomu nemusíte cítit provinile.

Co bys tedy závěrem doporučila osvojitelům?

Já bych jim poradila, aby si toleranci k alkoholu nechali otevřenou a hodnotili riziko individuálně až podle konkrétního dítěte. Z informací, které dostanou ve spise. Z toho, jak na ně bude dítě působit, až ho uvidí naživo.

Je důležité vědět, že všechny takové děti by měly být sledovány u specialistů, především neurologů. Doporučuji stav dítěte a jeho předpokládaný další vývoj konzultovat právě s ním. Tak se osvojitelům nestane, že by zbytečně odmítli báječné dítě, které mělo prostě jen složitější start do života. A naopak, budou mít realistický pohled na aktuální zdravotní stav dítěte. A pokud se nebudou cítit na to, že by dokázali převzít takové dítě do péče, nepřeskočí ta jiskra, co by jim dodala odvahu, ať to prostě řeknou, že si netroufají. Většina pracovníků krajských úřadů pro to bude mít pochopení.


Aktivity projektu č. 17051 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Komentáře