VIDEO: Kdo se může stát náhradním rodičem a jaké děti se do náhradní rodinné péče dostávají?

Na nejčastější otázky zájemců a žadatelů o pěstounskou péči, adopci (osvojení) a další formy náhradní rodinné péče odpovídá Martina Loutná.

Lektorka Martina Loutná vystudovala pedagogiku a má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol. V Dobré rodině se podílí se na metodikách a rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče od roku 2012. Je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education), připravuje žadatele o náhradní rodinnou péči a je administrátorkou rodinných konferencí. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu.

Kdo se může stát náhradním rodičem?


Jak se stát náhradním rodičem?


Jak dlouho trvá stát se náhradním rodičem?


Jaké děti se do náhradních rodin dostávají?


Jaký je rozdíl mezi biologickým a náhradním rodičovstvím?


Mohu být pěstounem i bez partnera?


Mohu žádat souběžně o pěstounství i adopci?


Můžu pracovat, když se stanu náhradním rodičem?


Komentáře